– etablert for å ivareta norske proffboksere

 

Melhus Promotions AS (Org nr. 920 533 612) ble stiftet 15.01.2018 av Kevin Melhus og Njord Nordstrand.

Selskapet har følgende formål:

  • Gjøre boksing til en folkesport i Norge – både sportslig og kommersielt.
  • Være en profesjonell promoter, med god struktur og økonomisk kontroll.
  • Være med på å skape norske idrettsprofiler med sunne og gode verdier.
  • Ivareta og bygge unge proffbokseres karrierer

 

For å nå formålene våre vil vi arbeide med:

  • God oppfølging av våre utøvere og motstandere – sportslig og medisinsk.
  • Bidra til at flere av våre utøvere kan satse for fullt på boksing, med hjelp til både det sportslige og det økonomiske/sponsorarbeidet.
  • Arrangere og produsere TV-sendte boksestevner av internasjonal standard, som kombinerer profesjonell boksing og god underholdning.
  • Tett samarbeid med NPBF og Antidoping spesielt i tillegg til andre aktører – for å bygge sporten sammen og skape synergier.

 

Kevin Melhus er styrets leder har en viktig rolle i selskapet, og er selskapets ansikt utad. Målet på sikt er at han skal kunne fokusere 100% på sin rolle som profesjonell bokser.

Selskapet har en ledergruppe som består av Ole Martin Feet  som har det sportslige ansvaret og Kyrre Merg som er presse- og markedsansvarlig – de sørger de for den daglige driften og planlegging av arrangementene – som er kjernevirksomheten til selskapet. Dr. Njord Nordstrand, MD, PhD – er ansvarlig for det medisinske- og antidopingarbeidet og søknadsprosessen til Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout. Mohamed Ahmsalkhir er regnskap- og budsjettansvarlig / controller, og er en viktig brikke i en bransje hvor marginene er små. 

 

Kontaktinformasjon:

Ole Martin Feet: tlf.: 482 09 031 // ole@melhuspromotions.com

Kyrre Merg: tlf.: 938 80 246 // media@melhuspromotions.com